Aikikai Aikido Association Kenshi 

BELGRADE - SERBIA

AIKIDO FESTIVAl - 25.MAJ 2014. Početak u 10:30h
Glavni organizator naše Udruženje KENŠI i Sensei Mladen Burazerović
Organizatori: AK Kenši - AK Eiki - AK Mladost - AK Novi Beograd

UPIS NOVIH UČENIKA TOKOM CELE GODINE


AAUK je član Srpske Aikido Federacije (SAF), zvaničnog zastupnika aikidoa za Srbiju. Srpska Aikido Federacija je federacija priznata od strane "Aikikai Hombu Dojo Tokyo"-a i sve diplome stečene u AAUK su overene i validne od strane SAF-a, a majstorske diplome za DAN stepene stižu direktno iz Tokia iz Aikido World Headquartersa, i sve su potpisane od strane trenutnog Doshu-a Hombu Dojo-a

Adresa Udruženja je:

- blok 38, Bul. Arsenija Čarnojevića 153, Novi Beograd

Treninzi se održavaju:

PONEDELJKOM  i  SREDOM

- DECA od 19h i ODRASLI od 20h

U letnjem periodu postoji i treći trening koji se radi u prirodi u blizini sale

Treneri udruženja Kenshi su takođe i članovi Udruženja sportskih trenera Srbije, Aikido World Headquarters-a i Srpske Aikido Federacije (SAF).

Glavni instruktor i predsednik Udruženja je takođe i član "World Martial Arts Masters Association"-a, organizacije čije je sedište u Japanu.

Treneri AAUK-a su licencirali treneri Udruženja sportskih trenera Srbije.

Svi stečeni pojasevi, kako učenički tako i majstorski, su međunarodno priznati od Internacionalne aikido federacije (IAF) i majstorske diplome izdaje isključivo Hombu Dojo Tokyo (Aikido World Headquarters).

NAŠI PRIJATELJI

Beograd

NAŠI PRIJATELJI

Beograd-Srbija

NAŠI PRIJATELJI

Pančevo - Zemun

NAŠI PRIJATELJI

NoviSad

NAŠI PRIJATELJI

Beograd

NAŠI PRIJATELJI

Beograd
KONTAKT:
mladen.aikibukan@gmail.com
064 135 87 22
predsednik AAUK-a i glavni trener:
Mladen Burazerović B.App.Sci.Physio