Aikikai Aikido Association Kenshi 

BELGRADE - SERBIA

AAUK je član Srpske Aikido Federacije (SAF), zvaničnog zastupnika aikidoa za Srbiju. Srpska Aikido Federacija je federacija priznata od strane "Aikikai Hombu Dojo Tokyo"-a i sve diplome stečene u AAUK su overene i validne od strane SAF-a, a majstorske diplome za DAN stepene stižu direktno iz Tokia iz Aikido World Headquartersa, i sve su potpisane od strane trenutnog Doshu-a Hombu Dojo-a

Adresa Udruženja je:

- blok 38, Bul. Arsenija Čarnojevića 153, Novi Beograd

Treninzi se održavaju:

PONEDELJKOM  i  SREDOM

- DECA od 19h i ODRASLI od 20h

U letnjem periodu postoji i treći trening koji se radi u prirodi u blizini sale

Treneri udruženja Kenshi su takođe i članovi Udruženja sportskih trenera Srbije, Aikido World Headquarters-a i Srpske Aikido Federacije (SAF).

Glavni instruktor i predsednik Udruženja je takođe i član "World Martial Arts Masters Association"-a, organizacije čije je sedište u Japanu.

Treneri AAUK-a su licencirali treneri Udruženja sportskih trenera Srbije.

Svi stečeni pojasevi, kako učenički tako i majstorski, su međunarodno priznati od Internacionalne aikido federacije (IAF) i majstorske diplome izdaje isključivo Hombu Dojo Tokyo (Aikido World Headquarters).

NAŠI PRIJATELJI

Beograd

NAŠI PRIJATELJI

Beograd-Srbija

NAŠI PRIJATELJI

Pančevo - Zemun

NAŠI PRIJATELJI

NoviSad

NAŠI PRIJATELJI

Beograd

NAŠI PRIJATELJI

Beograd